POČETNA / UNOS PODATAKA U REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA

Unos podataka u Registar onečišćavanja okoliša

Registar onečišćavanja okoliša - ROO

Svim pravnim i fizičkim osobama koje su proizvođači/posjednici otpada nudimo uslugu otvaranja korisničkih računa i unosa podataka u Registar onečišćavanja okoliša.

Obveznici unosa podataka u ROO su svi proizvođači opasnog otpada koji su u godinu dana proizveli više od 50 kg opasnog otpada i svi proizvođači neopasnog otpada koji su u godinu dana proizveli više od 2 tone neopasnog ili komunalnog otpada.

Obvezi unosa podataka u ROO također podliježu i svi posjednici, skupljači i obrađivači otpada, te posrednici u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada.
Osim podataka vezanih za otpad u ROO unose se i podaci vezani za ispuste u zrak, vodu i tlo.

Nudimo i uslugu vođenja Očevidnika o tijeku i nastanku otpada (obrazac ONTO) koji su svi proizvođači/posjednici (kao i ostali sudionici u oporabi i/ili zbrinjavanju) otpada dužni voditi.

Također izrađujemo Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada za one klijente koji proizvode preko 200 kg opasnog otpada godišnje.