POČETNA / IZRADA I VOĐENJE DOKUMENTACIJE VEZANE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Izrada i vođenje dokumentacije vezane za gospodarenje otpadom

  • Prateći list za opasni i/ili neopasni/inertni otpad- Obrazac PL-Oo i/ili PL-No/Io
  • Deklaracija o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada- Obrazac DFKSO
  • Očevidnik o tijeku i nastanku otpada- Obrazac ONTO
  • Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada- Obrazac PGO-PO
  • Unos podataka u Registar onečišćavanja okoliša- ROO

Uslugu vođenja dokumentacije vezane za gospodarenje otpadom u mogućnosti smo ponuditi neovisno o usluzi zbrinjavanja otpada, dok je za naše klijente ista uključena u cijenu zbrinjavanja otpada.