Dobrodošli na stranice tvrtke Ekoplanet d.o.o.

Na stranicama naše tvrtke možete pronaći sve informacije i novosti vezane za zbrinjavanje medicinskog otpada.Nudimo najpovoljniju uslugu zbrinjavanja medicinskog otpada u Hrvatskoj koja je u potpunosti usklađena sa zakonima i propisima iz područja otpada.

Usluga zbrinjavanja medicinskog otpada

Za Vas smo osmislili zaokruženu, cjelovitu uslugu zbrinjavanja medicinskog otpada, koja uključuje informiranje, uspostavljanje sustava skupljanja na mjestu nastanka, redovito skupljanje i odvoz, skladištenje, obradu otpada te evidentiranje tijeka otpada kroz propisanu dokumentaciju.
saznajte više

Usluga izrade dokumentacije vezane za zbrinjavanje svih vrsta otpada

Uslugu vođenja dokumentacije vezane za gospodarenje otpadom u mogućnosti smo ponuditi neovisno o usluzi zbrinjavanja otpada, dok je za naše klijente ista uključena u cijenu zbrinjavanja otpada.
saznajte više

Usluga zbrinjavanja ostalih vrsta opasnog i neopasnog otpada

• zbrinjavanje otpada iz fotografske industrije
• zbrinjavanje boja, lakova, ljepila, tiskarskih boja i otpadnih tonera
• zbrinjavanje jestivih ulja i masti
saznajte više

Unos podataka u Registar onečišćavanja okoliša

Pravnim osobama koje su proizvođači/posjednici otpada nudimo uslugu otvaranja korisničkih računa i unosa podataka u Registar onečišćavanja okoliša. Osim podataka vezanih za otpad u ROO unose se i podaci vezani za ispuste u zrak, vodu i tlo.
saznajte više
novosti i događanja