POČETNA / KORISNICI NAŠIH USLUGA

Korisnici naših usluga

KORISNICI USLUGE ZBRINJAVANJA MEDICINSKOG OTPADA

Prema Pravilniku o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 72/07).. „PROIZVOĐAČ MEDICINSKOG OTPADA je svaka pravna i fizička osoba koja se bavi djelatnošću zaštite zdravlja ljudi i životinja i/ili srodnih istraživanja ili znanstvenom, uslužnom ili sličnom djelatnošću u kojoj nastaje otpad sličan otpadu koji nastaje kod zaštite zdravlja ljudi i životinja i/ili srodnih istraživanja.“

Ovisno o veličini proizvođači medicinskog otpada mogu biti:

 • VELIKI IZVORI MEDICINSKOG OTPADA
 • MALI IZVORI MEDICINSKOG OTPADA

Prema Pravilniku o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 72/07).. „VELIKI IZVOR je proizvođač medicinskog otpada koji godišnje proizvodi više od 200 kilograma opasnog medicinskog otpada i koji je sukladno Zakonu o otpadu dužan izrađivati plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada.“
„MALI IZVOR je proizvođač medicinskog otpada koji godišnje proizvodi 200 kilograma i manje opasnog medicinskog otpada i koji sukladno Zakonu o otpadu nije dužan izrađivati plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada.“

Slijedom svega navedenog korisnici naših usluga su:
 

VELIKI IZVORI: 

 • Bolnice
 • Specijalne bolnice
 • Klinički centri
 • Domovi zdravlja
 • Zavodi za javno zdrastvo
 • Zavodi za hitnu medicinu
 • Poliklinike
 • Klinike
 • Laboratoriji
 • Lječilišta
 • i drugi.

MALI IZVORI:

 • Stomatološke ordinacije
 • Ordinacije liječnika opće prakse
 • Specijalističke ordinacije
 • Oporavilišta
 • Ambulante
 • Domovi za stare i nemoćne
 • Ugovorne liječničke ordinacije
 • Zubotehnički laboratoriji
 • Hranilišta za životinje i lovačke štenare
 • Saloni za tetovaže i piercing
 • Ordinacije i saloni za akupunkturu
 • Veterinarske ordinacije
 • Ljekarne i ostale trgovine lijekovima i medikamentima
 • Kozmetički, pedikerski i slični saloni
 • Zoološki vrtovi, safari parkovi
 • i slične djelatnosti u kojima nastaje medicinski otpad.